بازدید مهندس اشجعی از نمایشگاه ARAB HEALTH

AH Awards logo 2014

AH Awards logo 2014

آقای مهندس اشجعی مدیر عامل پایا پژوهش از نمایشگاه ARAB HEALTH در ۶ تا ۱۰ بهمن در دبی جهت آگاهی از محصولات روز دنیا بازدید بعمل آوردند.