ششمین همایش بیوتکنولوژی

برگزاری ششمین همایش بیوتکنولوژی در تاریخ 24-22 مرداد ماه در سالن همایش های برج میلاد