نمایندگی ها

agentsفراخوان نمایندگی فروش فعال پایا پژوهش در شهرستان ها

از شرکت های محترم تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی موسسات حقیقی حقوقی در زمینه تجهیزات دعوت به همکاری با شرکت پایا پژوهش با بیش از ۲۰ سال سابقه تولید و بیش از ۴۰ محصول تولید می شود. لطفا رزومه شرکت تعداد پرسنل امکانات ادرس شماه تماس سابقه کار را به شرکت اطلاع دهید و نامه رسمی جهت تقاضای نمایندگی فرستاده شود.