درباره ما

شركت مهندسي پزشكي پايا پژوهش پارس

شرکت پایا پژوهش پارس در زمينه طراحي و توليد سيستمهاي الكتروفورز، سیستم های ترانسفر، PCR، DNA Sequencing، سيستم كامل الكتروفورز تشخيص طبي و ديگر تجهيزات بيوتكنولوژي، بيولوژي ملكولي و ژنتيك فعاليت مي نمايد .

پايا پژوهش با تلاش و علاقه وصف ناپذير پرسنل و متخصصين خود توانسته است به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه طراحي و توليد تجهيزات الكتروفورز برسد و علم و صنعت را با تركيب بي نظيري از شيمي تخصصي و كاربري تجهيزات پزشكي و مهندسي در كنار يكديگر گرد آورد، تا بدين وسيله به كاربران بيوشيمي تحقيقات زيست پزشكي، مهندسي ژنتيك، تحقيقات سرطان صنايع داروسازي، صنايع غذايي و تحقيقات كشاورزي جهت جداسازي، تخليص و آناليز مخلوط هاي پيچيده كمك كند به نحويكه هم اكنون بزرگترين مراكز علمي و دانشگاهي كشور نظير انستيتو پاستور ايران، مركز ملي ژنتيك و زیست فناوری، I.B.B دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سرم سازي رازي، سازمان حفاظت محيط زيست، پزشكي قانوني، انرزي اتمي و هزاران مركز تشخيص طبي آموزش عالي و تحقيقاتي را تحت پوشش قرار داده است.

در حال حاضر با توجه به توسعه گسترده مهندسي ژنتيك و بيوتكنوژي در دنيا و كاربري آن در زمينه هاي مختلف، اين شركت بر آن است تا توليدات جديد بسياري را باكمك دانش متخصصین خود و همچنین دانش و همکاری متخصصین ارجمندی که تولیدات این شرکت را مورد استفاده قرار می دهند، به جامعه تحقیقاتی کشور تقدیم کند و امید دارد که با یاری خدا محصولات این شرکت از نظر کیفی و کمی سهم قابل ملاحظه ای را در پیشرفت طرح های تحقیقاتی کشور داشته باشد.