مالتی تمپ، سیرکولاتور ابسرد، ترمیکس و پمپ پریستالتیک